วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่สุขภาพดี มีคุณธรรม นำชุมชน บนความพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล สู่พลโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0
ข้อมูลนักเรียน
0
ข้อมูลครู/บุคลากร
0
ข้อมูลห้องเรียน
นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

นายพิเชตร์ บัวเถื่อน

(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียน เรื่อง นโยบาย
 • ชื่อไฟล์: 1692068187.pdf
 • 15 ส.ค. 2566
 • งานบริหารงานทั่วไป
ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ชื่อไฟล์: 1692009911.pdf
 • 14 ส.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • ชื่อไฟล์: 1691995421.pdf
 • 14 ส.ค. 2566
 • งานงบประมาณ
ดาวน์โหลด
เลขที่นั่งสอบ Onet65
 • ชื่อไฟล์: 1674492616.pdf
 • 23 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.10 แบบส่งผลการสอบแก้ตัว
 • ชื่อไฟล์: 1673491109.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.9 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
 • ชื่อไฟล์: 1673491097.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.6 แบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนมส
 • ชื่อไฟล์: 1673491082.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด
วผ.5 แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ
 • ชื่อไฟล์: 1673491021.pdf
 • 12 ม.ค. 2566
 • งานวิชาการ
ดาวน์โหลด