ปฎิทินกิจกรรม

18

มิ.ย. 2567
รับมอบอุปกรณ์โครงการ Coding for Better Life
 • โดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

08

มิ.ย. 2567
อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • โดย: กลุ่มกิจการนักเรียน
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

05

มิ.ย. 2567
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
 • โดย: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

14

พ.ค. 2567
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2547
 • โดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

26

ธ.ค. 2566
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
 • โดย: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ฯและคณิตศาสตร์
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

22

ธ.ค. 2566
กิจกรรมวันคริสต์มาส
 • โดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

17

ธ.ค. 2566
ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์ บ้าน - โรงเรียน
 • โดย: งานกิจการนักเรียน
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

16

ธ.ค. 2566
อบรม Assessment for Learning
 • โดย: งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ งานวัดผลและประเมินผล
 • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว