ติดต่อเรา

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

107 หมู่ที่ 17 บ้านมอแสงทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ 055-868884 โทรสาร 055-868886

อีเมล์ pangschool@hotmail.com

เว็บไซต์ http://www.pslt.ac.th

ติดต่อเรา