ภาพกิจกรรม

พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2566

  • 30 มิ.ย. 2566
  • ผู้ดูแลระบบ
  • 111
  • 1075

     วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธนายุทธ  คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ร่วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา