ไฟล์เอกสารทั้งหมด

นโยบายความปลอดภัย ของโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ชื่อไฟล์: 1711956079.pdf
งานบริหารงานทั่วไป 23 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

ชื่อไฟล์: 1708843951.pdf
งานวิชาการ 23 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ชื่อไฟล์: 1708843966.pdf
งานวิชาการ 23 ก.พ. 2567 ดาวน์โหลด

รายงานผลดำเนินงานตามแผนฏิบัติการงบประมาณ_2566

ชื่อไฟล์: 1706608481.pdf
งานงบประมาณ 30 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2566

ชื่อไฟล์: 1706608342.pdf
งานงบประมาณ 30 ม.ค. 2567 ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์โรงเรียน เรื่อง นโยบาย

ชื่อไฟล์: 1692068187.pdf
งานบริหารงานทั่วไป 15 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

ชื่อไฟล์: 1692009911.pdf
งานวิชาการ 14 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด

ใบแสดงเจตจานงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน

ชื่อไฟล์: 1691995421.pdf
งานงบประมาณ 14 ส.ค. 2566 ดาวน์โหลด

เลขที่นั่งสอบ Onet65

ชื่อไฟล์: 1674492616.pdf
งานวิชาการ 23 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด

วผ.10 แบบส่งผลการสอบแก้ตัว

ชื่อไฟล์: 1673491109.pdf
งานวิชาการ 12 ม.ค. 2566 ดาวน์โหลด