อ่านบทความ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
1062040459
รหัส Smis 8 หลัก :
62022012
รหัส Obec 6 หลัก :
040459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
ปางศิลาทองศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
Pangsilathongsuksa
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 17บ้านมอแสงทอง
ตำบล :
โพธิ์ทอง
อำเภอ :
ปางศิลาทอง
จังหวัด :
กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
62120
โทรศัพท์ :
0-5586-8884
โทรสาร :
0-5586-8886
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
18/02/2536
อีเมล์ :
pangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
โพธิ์ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
75กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
4กม.